Τελευταία νέα του ΣΕΠΟΧ
ΕΣΠΕΡΙΔΑ «ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΣΕΠΟΧ» 25/2/16

Θέμα :«Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αύρα Κυριοπούλου

«Καταιγισμός Ιδεών»

Σήμερα ήρθαμε εδω για να ενισχύσουμε την συμμετοχική διαδικασία στον προγραμματισμό των δράσεων του ΣΕΠΟΧ την κρίσιμη αυτή χρονική συγκυρία ανακαλύπτοντας άμεσα και αυθόρμητα νέες ιδέες και προτεραιότητες για την πορεία του Συλλόγου μας ακολουθώντας την μέθοδο του καταιγισμού ιδεών Έπειτα θα μάθουμε τις κατηγορίες που θα συγκλίνουν οι ιδέες. Kαθώς και την πλειοψηφούσα κατηγορία.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1.Τι είναι ο Καταιγισμός Ιδεών


Είναι μία μέθοδος - μια διαδικασία παραγωγής αυθόρμητων σκέψεων που δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1930 από τον Alex Osborn, χάρη στο βιβλίο του Applied Imagination (Εφαρμοσμένη Φαντασία).

2. Γιατί να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο του «καταιγισμού ιδεών»;

1. Διότι ενισχύει την συμμετοχική διαδικασία
2. Διότι οι πολλές καλές ιδέες μπορούν να συνδυαστούν για να σχηματίσουν μία πάρα πολύ καλή ιδέα, (Alex Faickney Osborn)
3. Διότι εξάγεται πληθώρα ιδεών μέσα σε πολύ λίγο χρόνο
4. Διότι οι συμμετέχοντες προβαίνουν σε αυθόρμητη έκφραση ιδεών-σκέψεων για ένα θέμα.
5. Διότι είναι απλή και ευέλικτη και τελικά χρήσιμη (εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο)
6. Διότι σε αυτή είναι ευπρόσδεκτες ακόμη και οι πλέον ασυνήθιστες ιδέες
7. Διότι δημιουργεί κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας ενώ δεν αποδέχεται στοιχεία κριτικής για τις ιδέες των άλλων.

3. Η διαδικασία «Καταιγισμού Ιδεών»

Η Α φάση της διαδικασίας αφορά στην αυθόρμητη παραγωγή ιδεών γύρω από ένα κεντρικό θέμα, Τα μέλη της ομάδας προτείνουν αυθόρμητα και ελεύθερα τις ιδέες τους αναφορικά με το υπό συζήτηση θέμα (θα ανακοινωθεί στην αρχή της διαδικασίας. Έχει σημασία να μην το γνωρίζει κανένας συμμετέχων από πριν) Η εισήγηση των ιδεών μπορεί να γίνεται γραπτά ή προφορικά Όλες οι ιδέες καταγράφονται και αξιολογούνται σε επόμενο στάδιο..
Επιλέξαμε την γραπτή διαδικασία «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΔΕΩΝ» και μάλιστα ανώνυμη θεωρώντας την πιο εύκολη μια και θα είναι η πρώτη φορά που θα την εφαρμόσουμε. 1. Βήμα: Ανακοινώνεται το θέμα
2. Μοιράζονται σε όλους από τρία μικρά χαρτάκια όπου είναι γραμμένο το θέμα
3. Βήμα: Το κάθε μέλος μπορεί να γράψει ανώνυμα μέχρι τρεις ιδέες οι οποίες θα διατυπώνονται περίπου με 20 λέξεις η κάθε μια, για το υπό συζήτηση θέμα. Όμως προσοχή την κάθε μια ιδέα σε ξεχωριστό χαρτάκι το οποίο στη συνέχεια διπλώνεται.
4. Βήμα : Συλλέγονται όλα τα διπλωμένα χαρτάκια
5. Βήμα: Η κα. Έφη Καραθανάση και η κα. Μόνικα Θέμου θα κατηγοριοποιήσουν όλες τις ιδέες κατά το δυνατό σε λιγότερες κατηγορίες με κριτήριο τις ιδέες που συγκλίνουν
6. Η ομάδα κατηγοριοποίησης αριθμεί και ανακοινώνει τις κατηγορίες
7. Ανακοινώνεται η πλειοψηφούσα αν υπάρχει κατηγορία

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας δεν θα γίνει ψηφοφορία αλλά από τις επόμενες ημέρες η ομάδα κατηγοριοποίησης μαζί με την επιτροπή Πολεοδομίας-Χωροταξίας και όποιο άλλο μέλος του ΣΕΠΟΧ επιθυμεί, επεξεργάζονται κατά προτεραιότητα την πλειοψηφούσα κατηγορία αλλά και όλες τις άλλες με σκοπό να συνδυαστούν για να χρησιμεύσουν στον προγραμματισμό των δράσεων του ΣΕΠΟΧ
Αύρα Κυριοπούλου

1.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ

Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
1. Να αντιμετωπίσει με συνέπεια την πολυσύνθετη κρίση.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
2. Καταγραφή και αξιολόγηση των χωρικών σχεδίων που θεσμοθετήθηκαν και χρόνος εξέλιξης τους.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
3. Παρακολούθηση και εξέλιξη του Χωρικού Σχεδιασμού.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
4. Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμων για την αναζήτηση λύσης στα προβλήματα αειφόρου ανάπτυξης της χώρας, αφού προηγουμένως καταγραφούν από τον σύλλογο και προταθούν κατ' αρχήν λύσεις.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
5. Να επιδιώξει την ανάθεση ερευνητικών έργων για το θέμα και για βελτίωση των οικονομικών του.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
6. Προϋποθέσεις - κτηματολόγιο - δασολόγιο και σύνταξη ''πολεοδομολογίου'' που θα γένει μια βάση δεδομένων όπου θα περαστούν ψηφιακά όλα τα όρια οικισμών και πόλεων οι επεκτάσεις τους τα ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ και ότι αφορά χαρακτηρισμούς ΖΟΕ - NATURA κλπ.
Ώστε με ανά κλικ να έχουμε όλες τις πληροφορίες σε συγκεκριμένο πεδίο.
Μπορεί να εμπλουτιστεί με τους όρους δόμησης και άλλες πληροφορίες.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
7. 1ο Σοβαρό: Ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στο αντικείμενο.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
8. Δημιουργία οδηγού για τη συμμετοχή των πολιτών για τη παρέμβαση στους Δήμους - Επιτροπή Ποιότητας και ενημέρωση για την εφαρμογή των ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ (με όρους καινοτομίας στην προσέγγιση).
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
9. Συνεργασία με κρατικούς φορείς της χώρας ώστε να επισημανθούν σημεία όπου είναι δυνατή η βοήθεια που πρέπει να αναζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τυχόν άλλης Παγκόσμιας οργάνωσης.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
10. Αυτοδιάλυση
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
Πολύ γενικό το ερώτημα.
11. Ο ΣΕΠΟΧ χρειάζεται ο ίδιος ανασυγκρότηση και προσέλκυση νεώτερου επιστημονικού δυναμικού και συνεργασία με ''συναφείς'' συλλόγους.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
12. Συγκρότηση ομάδων με πολύ καλή γνώση της εθνικής κατάστασης για την διάχυση της αξίας του χωρικού σχεδιασμού.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
13. Να κάνουμε διαδρομές αειφορίας μέσα στην πόλη για ''περιπατητική'' συζήτηση όπως ο Σωκράτης, με επιλεγμένα σημεία.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
14. Να μείνει θεατής των εξελίξεων.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
15. Να κάνουμε Urban Thinkers Campus όπως προτείνει το Habitat III.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
Συνεργασίες με επιστημονικούς κλάδους.
16. Οργάνωση ανοικτών συζητήσεων και με συμμετοχή νέων επιστημόνων.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
17. Πως ξεπερνιέται η αλαζονεία;
Αειφορικά. Αιωνία η κρίση ημών.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
18. Να οργανώσει θεματικές ημερίδες.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
19. Ημερίδα με θέμα την αειφόρο ανάπτυξη και στην ανασυγκρότηση της οικονομίας.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
20. Ημερίδα με θέμα τις χωρικές και κοινωνικές διαστάσεις της βαθιάς ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
21. Να κινητοποιήσει νέους συναδέλφους και από άλλα σωματεία μη ΣΕΠΟΧ διότι υπάρχει πρόβλημα ανανέωσης ηλικιών.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
22. Συνεργασίες με συλλογικούς φορείς με θέμα την απόδοση και αντιμετώπιση της κρίσης με άνοιγμα του ΣΕΠΟΧ στην κοινωνία.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
23. Οργανώστε με αυτό το θέμα ''διαγωνισμό'' μεταξύ των νεώτερων μελών σας, με κάποια βραβεία που θα δώσετε.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
24. 2ο Σοβαρό: Κλήση των πολύ ενεργών μελών του από την πολιτική ηγεσία σε συνάντηση με τα άλλα μέλη του.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
25. Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για ενημέρωση του στα προβλήματα της αειφόρου ανάπτυξης στα πλαίσια της κρίσης και να ζητηθούν λύσεις.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
26. Επιβίωση του ΣΕΠΟΧ προκειμένου να μπορεί να συμβάλλει μελλοντικά.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
27. Να σπάσει η εσωστρέφεια του Συλλόγου. Να ανοιχτούμε σε νέα παιδιά, να συνεργαστούμε με τους απόφοιτους του Βόλου. Έτσι θα ισχυροποιηθούμε και ότι κάνουμε θα είναι πιο συλλογικό και πιο αποτελεσματικό.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
28. Να πάρει πιο σοβαρή, πιο ισχυρή μορφή η συνεργασία μας με τον ECTP. Μπορούμε να το κάνουμε με εθελοντική προσφορά. Είχαμε συζητήσει θέματα για τη συνέχεια της Χάρτας; Γιατί το ξεχάσαμε; Δεν μας ενδιαφέρουν;
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
29. Με το άνοιγμα μας εντός χώρας (με άλλους συλλόγους) και εκτός (μέσω ECTP) θα ανοιχτούμε και στην κοινωνία. Ποιος μας γνωρίζει σήμερα; Μόνο με στήριξη από την κοινωνία θα πιάσουν τόπο αυτά που κάνουμε, θα έχουν πρακτικό αποτέλεσμα.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
30. Δραστηριοποίηση ομάδων ειδικών σε περιοχές με προβλήματα υπερβολικής ανάπτυξης εις βάρος του περιβάλλοντος σε συνεργασία με ΟΤΑ.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
31. Ενημέρωση:
Ενημέρωση κοινού από δημοσιεύσεις και οπτικοακουστικά μέσα.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
32. Οργανώστε με αφορμή το παραπάνω θέμα συνεργασίες με άλλους επαγγελματικούς συλλόγους ή ιδρύματα / σχολές.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
33. Ο οδηγός να γίνει με άξονα και την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων και όχι μόνο με κριτήριο ''να πάρουμε τα χρήματα''.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
34. Αντιμετώπιση θέματος αστέγων και κοινωνικής κατοικίας. Αναζήτηση π.χ. προγραμμάτων οικιστικού αποθέματος, συνεργασιών (και με αρχιτεκτ. Αρχιτεκτονική Σχολή / ΣΑΔΑΣ κλπ.) καθώς και με Σχεδία, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ύπνου σε κλειστούς ή στεγασμένους χώρους και κάλυψη στοιχειωδών αναγκών καθαριότητας. (π.χ. Η συνεργασία με αρχιτέκτονες θα μπορούσε να περιλαμβάνει και προτάσεις για λυόμενες κινητές κατασκευές κ.α.).
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
35. Δυναμική δράση για την ''επανασυγκόληση'' του Χωρικού Σχεδιασμού - Αντιμετώπιση της κατάστασης της ''θεσμικής διασποράς'' σε πολλά Υπουργεία.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
36. Μελέτες - έργα υποδειγματικά και κρίσιμα για την αειφόρο ανάπτυξη περιοχών (συγκεκριμένα παραδείγματα).
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
37. Πως ξεπερνιέται σήμερα η αγραμματοσύνη; Αειφορικά;
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
38. Επανάσταση / στόχος.
Κατάληψη του ΥΠΕΘΟ - Εσωτερικών.
Επιβολή ενιαίου αναπτυξιακού - χωροταξικού.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
39. Εκλαϊκευση Αρχών Αειφόρου Ανάπτυξης και διάχυση πληροφορίας ξεχωριστά (με διαφορετικό τρόπο / περιεχόμενο) σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
40. Πολλές δημόσιες εκδηλώσεις για την αειφόρο ανάπτυξη στην περίοδο της κρίσης.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
41. Να κάνουμε έκθεση φωτογραφική με θέμα την κατοικία χαμηλού κόστους για την κοινωνικές ομάδες.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
42. Κατάλληλη προβολή συγκεκριμένων (βλαβερών) συνεπειών για την τοπική οικονομία ως αποτέλεσμα κακών επιλογών χρήσεων γης.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
43. Περιφερειακός Σχεδιασμός και Αστική Βιώσιμη Ανάπτυξη. 2 θέματα για το αμέσως επόμενο brainsforming ή για ημερίδες, σεμινάρια, συνέδριο.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
44. Να καταλήξουμε σαν ΣΕΠΟΧ σε συμπεράσματα για τις συνθήκες αυτής της κρίσης ώστε να μπορούμε να βρούμε τις ιδέες.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
45. Οργανώστε ''ομάδα'' που θα αναζητά ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις σχετικές με δράσεις στις οποίες μπορεί να συμβάλλει ή μπορεί να οργανώσει ο ΣΕΠΟΧ.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
46. Άμεσες δράσεις για την κινητοποίηση νέων πολεοδόμων.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
47. Σταυροφορία του ΣΕΠΟΧ προάσπισης του δημόσιου χώρου από (α) τροχοφόρα (β) τραπεζοκαθίσματα, (γ) σκουπίδια, (δ) λοιπές καταλήψεις.
Τα πάντα εφ' όσον είναι απαραίτητα - μπορούν να εξευρεθούν στον ιδιωτικό χώρο (π.χ. parking για άδεια ισόγεια, ημιυπόγεια κλπ., τραπεζοκαθίσματα κυρίως σε ακαλύπτους κλπ.)
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
48. Προτείνεται να προκηρυχθεί από τον ΣΕΠΟΧ διαγωνισμός πολεοδομικής (μπορεί να είναι χωροταξική / περιβαλλοντική / κυκλοφοριακή η καινοτομία) καινοτομίας ανάμεσα στους ελληνικούς ΟΤΑ.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
49. Στις εποχές ''ισχνών αγελάδων'' συντάσσονται συχνά οι καλύτερες διατριβές και μονογραφίες. Πρόταση: ο ΣΕΠΟΧ να προκηρύξει διαγωνισμό με βράβευση της καλύτερης / ή των καλύτερων θεωρητικών εργασιών πάνω στο θέμα.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
50. Εθνικό Συνέδριο με την συμβολή πανεπιστημίων, συλλόγων, φορέων με στόχο τη συμβολή για τη δημιουργία προγράμματος της χώρας.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
51. Σύνθεση τεύχους με σκοπό να δημοσιευθεί.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
52. Ευρωπαϊκό Συνέδριο.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
53. Παρακολούθηση των ενεργειών και δράσεων της διοίκησης και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την διαμόρφωση σύγχρονων πολιτικών.
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης.
54. Να προάγουμε, στο θεωρητικό επίπεδο, το ρόλο που η χωροταξία μπορεί να αναλάβει για την έξοδο από την πολυεπίπεδη κρίση των ημερών μας. 
Δράσεις του ΣΕΠΟΧ, για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, στις συνθήκες της πολυσύνθετης κρίσης
55.Αντιμετώπιση θέματος αστέγων και κοινωνικής κατοικίας. Αναζήτηση π.χ. προγραμμάτων οικιστικού αποθέματος, συνεργασιών (και με αρχιτεκτ. Αρχιτεκτονική Σχολή / ΣΑΔΑΣ κλπ.) καθώς και με Σχεδία.

 Κατεβάστε την Εσπερίδα (DOC, 30ΚB)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) σας προσκαλεί σε ανοικτή Σύσκεψη για την Συμμετοχική Συμβολή στην ΕΘΝΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Aμφιθέατρο ΤΕΕ, Νίκης 4, Αθήνα
30-31 Μαΐου 2017, 16.30 - 20.30
Ο Σκοπός

Ο σκοπός της ανοικτής σύσκεψης είναι η συμμετοχική συμβολή στη διαμόρφωση της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής σε προπαρασκευαστικό στάδιο, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας σε αυτή, την κρίσιμη εποχή με την διατύπωση σκέψεων, προβληματισμών ,εκτιμήσεων και προτάσεων και την ανάπτυξη ουσιαστικού και δημιουργικού διαλόγου,
Σύμφωνα με τον Νόμο «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» «Η Εθνική Χωρική Στρατηγική αποτελεί κείμενο αρχών και περιλαμβάνει: βασικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης, τους βασικούς άξονες, τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους χωρικής ανάπτυξης στο επίπεδο της Γενικής Κυβέρνησης και των επιμέρους φορέων της, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα και δράσεις για την υλοποίηση της επιδιωκόμενης ανάπτυξης. Οι εισηγήσεις και οι συζητήσεις της ανοικτής σύσκεψης θα συμβάλλουν στην προσέγγιση τους σε ότι αφορά στα θέματα που αναφέρονται στον Νόμο και τα οποία θα αποτελέσουν τις ενότητες της παρούσας ανοικτής σύσκεψης καθώς και σε όποια άλλα θέματα προταθούν. Η υιοθέτηση κατά το δυνατό της συμμετοχικής προσέγγισης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε προπαρασκευαστικό στάδιο και στο επίπεδο της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής εκτιμούμε ότι θα συμβάλλει θετικά στην τελική διατύπωση της, μέσα από την συλλογή ιδεών, νέας γνώσης, ανταλλαγής απόψεων, την κατανόηση της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης τους, συνεισφέροντας στην προοπτική της παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης της χώρας και πιθανά στην διαμόρφωση νέων αντιλήψεων και αξιών θέτοντας τα θεμέλια της συνεργασίας στην ελληνική κοινωνία.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι δηλώσεις των συμμετοχών σας μέχρι και την 15η Μαΐου θα συμπληρώσουν το πρόγραμμα, το οποίο τότε θα σας αποσταλεί ολοκληρωμένο.

ΘΕΜΑ: Συμμετοχική Συμβολή στην ΕΘΝΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συμμετοχική Συμβολή στην ΕΘΝΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ μέσα από την προσέγγιση των Βασικών αξόνων και των Στόχων, χωρικής ανάπτυξης, των βασικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης και των μέτρων και δράσεων, για τα θέματα που περιλαμβάνει και τα οποία συνιστούν τις ενότητες της Ανοικτής Σύσκεψης καθώς και για όποια άλλα σχετικά θέματα προταθούν.

Εγγραφή

Χαιρετισμοί

Εισαγωγικές Εισηγήσεις

1.ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ:
 • Βιώσιμη ανάπτυξη και δικτύωση του εθνικού χώρου,
 • Διάρθρωση και δομή του αστικού και οικιστικού δικτύου της χώρας,
 • Διάρθρωση των παραγωγικών τομέων,
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
-Συζήτηση

2.ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ:
 • Πολιτική γης και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας,
 • Προστασία του πολιτιστικού και φυσικού τοπίου,
 • Χωρική διάρθρωση των δικτύων και υπηρεσιών τεχνικής, κοινωνικής και διοικητικής υποδομής εθνικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη χωρική κατανομή των υποδομών γνώσης και καινοτομίας
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
-Συζήτηση

3.ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ:
Βιώσιμη ανάπτυξη υποενοτήτων του εθνικού χώρου με ιδιαίτερη έμφαση στο θαλάσσιο, νησιωτικό, ορεινό και παράκτιο χώρο.
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
-Συζήτηση
........................................................

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 15/5/2017

Παρακαλούμε δηλώστε μέχρι και την 15η/5 /2017 την συμμετοχή σας στο email" aurakuriop@gmail.com
Παρακαλούμε αν επιθυμείτε την συμμετοχή σας με εισήγηση μέχρι 15΄ δηλώστε το γράφοντας "την ενότητα που θέλετε και τον τίτλο της εισήγηση σας και στείλτε τα μέχρι την 15η/5 /2017 στο email" aurakuriop@gmail.com Στο ίδιο email μπορείτε να στείλετε μέχρι την 20η/6 /2017 την γραπτή σας εισήγηση προκειμένου να αναρτηθεί στην νέα μας ιστοσελίδα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) μας προσκαλεί στην Εσπερίδα με θέμα: « Τα σύγχρονα χωρικά και οικιστικά διλήμματα υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης και του προσφυγικού ζητήματος»Στις μέρες μας ποικίλες κοινωνικές και γεωπολιτικές εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο έχουν ως αντίκτυπο φαινόμενα όπως η κινητικότητα πληθυσμιακών ομάδων η οποία εντείνεται σε συνθήκες κρίσης και με τις μετακινήσεις των προσφύγων από τις εστίες πολέμου), η περαιτέρω μείωση των ήδη χαμηλών εισοδημάτων ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού κοινωνικών ομάδων, η φτωχοποίηση προκαλώντας μια συνολικότερη ανάγκη για επαναδιερεύνηση κομβικών ζητημάτων όπως:
 • Κοινωνική Συνοχή και Παραγωγική Ανασυγκρότηση,
 • Ποιότητα ζωής,
 • Προγραμματισμός - Σχεδιασμός
 • Διακυβέρνηση/Αρχές χωρικής δικαιοσύνης, «ανθεκτικότητα».
Η χωρική θεώρηση δεν είναι δυνατόν να μείνει αμέτοχη απέναντι στα κομβικά αυτά ζητήματα Ο χωρικός σχεδιασμός - αποτέλεσμα και πρόταση της χωρικής θεώρησης - οφείλει να λάβει υπ΄ όψη όλες τις κοινωνικο - οικονομικές παραμέτρους, καθώς και τις συμβολικές και πραγματικές χωρικές διαστάσεις του αστικού και περιφερειακού χώρου και της διακυβέρνησης συνολικότερα Στο πλαίσιο αυτό στόχος της εσπερίδας είναι μια πρώτη προσέγγιση των παρακάτω ζητημάτων
 • Ποια μπορεί να είναι η συμβολή του χωρικού σχεδιασμού στην αντιμετώπιση του αντίκτυπου των μεγάλων πληθυσμιακών μετακινήσεων ,των προσφυγικών ροών.
 • Πως προσεγγίζονται θεωρητικά οι έννοιες της «Προσαρμογής» σε νέες συνθήκες και της «ανθεκτικότητας».
 • Είναι εφικτή η ανάπτυξη μιας στρατηγικής αλλά και επιχειρησιακού προγράμματος για να αντιμετωπιστούν τα νέα αστικά ζητήματα, κοινωνική στέγαση, κοινωνική ένταξη, πολυπολιτισμική πόλη - Χωρικές «εκτροπές» - γκέτο, κοινωνική και χωρική περιθωριοποίηση την περίοδο της οικονομικής κρίσης Κατεβάστε τη πρόσκληση (PDF, 112ΚB)


Η παρουσία μας, θα είναι τιμή για το ΣΕΠΟΧ

Ας είμαστε όλες/οι 12 Δεκεμβρίου 2016 17.00-20.00 Πνευματικό Κέντρο Δ. Αθηναίων Ακαδημίας 50 Αίθουσα Κ. Καβάφη

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος
Aύρα Κυριοπούλου

Αρχιτέκτων Μηχ. Α.Π.Θ, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μ.Δ.Ε.-ΕΜΠ
Φυσιογνώστρια-Γεωγράφος ΕΚΠΑ

Στοιχεία επικοινωνίας
6944268504 /210.6519151
aurakuriop@gmail.com

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ


ΕΣΠΕΡΙΔΑ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) σας
προσκαλεί στην εκδήλωση του ετήσιου εορτασμού της Παγκόσμιας
ημέρας ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ -ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, αφιερωμένης για το 2016 στην «ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ»
8 Νοεμβρίου 2016 16.00-20.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΕΜΠ
Πατησίων κτήριο Αβέρωφ
Αθήνα

Με εκτίμηση
για τον ΣΕΠΟΧ

Η Πρόεδρος
Aύρα Κυριοπούλου

Αρχιτέκτων Μηχ. Α.Π.Θ, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μ.Δ.Ε.-ΕΜΠ
Φυσιογνώστρια-Γεωγράφος ΕΚΠΑ

Στοιχεία επικοινωνίας
6944268504 /210.6519151
aurakuriop@gmail.com

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ


Αγαπητοί Συνάδελφοι

Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ),μας προσκαλεί όλες και όλους στην εκδήλωση του ετήσιου εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ -ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, για να υπενθυμίζει τη συνεισφορά της στην ποιότητα ζωής. Για το 2016 αφιερώνεται στην Τοπική Δημοκρατία στο Χωρικό Σχεδιασμό.

Ο σκοπός της Εσπερίδας είναι, η ανάπτυξη ουσιαστικού και δημιουργικού διαλόγου για την εμβάθυνση των Συμμετοχικών Διαδικασιών στο Χωρικό Σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπ' όψη, τη Διακήρυξη του Ναυπλίου «Προάγοντας τη Τοπική Δημοκρατία στο Σχεδιασμό», την αξιολόγηση της υπάρχουσας νομοθεσίας και την αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς της, αλλά και της συμμετοχικής δημοκρατίας που αυτή εισάγει, μέσα από τις εμπειρίες όλων όσων εμπλέκονται κατά την εκπόνηση και έγκριση των πολεοδομικών χωροταξικών και περιβαλλοντικών μελετών.

Πλαίσιο διαλόγου

 • Κατευθυντήριες αρχές της Διακήρυξης του Ναυπλίου-Σχολιασμός.
 • Αναφορά και αξιολόγηση της υπάρχουσας νομοθεσίας για την συμμετοχή του κοινού στον χωρικό σχεδιασμό.
 • Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των Συμμετοχικών διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα του χωρικού σχεδιασμού και εντοπισμός των προβλημάτων τα προηγούμενα χρόνια άλλα και στις πρόσφατες συνθήκες της πολύπλευρης κρίσης.
 • Αποτίμηση των θεσμών της Συμμετοχικής Δημοκρατίας που αυτή εισάγει.
 • Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ουσιαστικού συμμετοχικού διαλόγου, διασφάλιση ισότιμων ευκαιριών, ενημέρωση ευαισθητοποίηση των πολιτών.
 • Εκτιμήσεις και προτάσεις για την εμβάθυνση των Συμμετοχικών διαδικασιών είτε θεσμικά είτε και με νέους τρόπους οργάνωσης τους.

Η ενεργός παρουσία όλων μας, θα συμβάλει στην ανανέωση της δυναμικής της Παγκόσμιας Ημέρας ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ αλλά θα είναι και τιμή για όλους μας ως μέλη του ΣΕΠΟΧ.

Με εκτίμηση
για τον ΣΕΠΟΧ

Η Πρόεδρος
Aύρα Κυριοπούλου

Αρχιτέκτων Μηχ. Α.Π.Θ, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μ.Δ.Ε.-ΕΜΠ
Φυσιογνώστρια-Γεωγράφος ΕΚΠΑ

Στοιχεία επικοινωνίας
6944268504 /210.6519151
aurakuriop@gmail.com

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΟΧ, βάσει της ομόφωνης απόφασής του στη συνεδρίαση της Τετάρτης 12 Μαΐου 2016, προσκαλεί τα Μέλη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 και ώρα 17.00, στο ΕΜΠ στο κτίριο Μπουμπουλίνα στον 3ο όροφο, στην αίθουσα Μ318.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, (ως συνήθως), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα 17.00, ασχέτως απαρτίας.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 • Έκθεση Πεπραγμένων και Προγραμματισμού Δράσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, και τις ομάδες εργασίας
 • Έκθεση Διαχείρισης εσόδων - εξόδων
 • Παρουσίαση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
 • Παρουσίαση Εισήγησης & Έγκριση εγγραφής νέων μελών
 • Προτάσεις, ερωτήσεις, συζήτηση επί άλλων θεμάτων

Με εκτίμηση
για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Aύρα Κυριοπούλου

Η Αντιπρόεδρος
’ννα Νικολάου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε «Καταιγισμό ιδεών (brainstorming)» και
κοπή πρωτοχρονιάτικης πίττας 2016

25η Φεβρουαρίου 2016,


Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι μέλη του ΣΕΠΟΧ

Αποφασίζοντας με το νέο έτος να είμαστε αισιόδοξοι, παρά τη δύσκολη συγκυρία, και πιστεύοντας, ότι οι πολλές καλές ιδέες μπορούν να συνδυαστούν για να σχηματίσουν μία ή και περισσότερες πάρα πολύ καλές ιδέες, σας καλούμε σε συνάντηση «Καταιγισμού ιδεών (brainstorming)», η οποία θα πραγματοποιηθεί την 25η Φεβρουαρίου 2016, στο Ε.Μ.Π. στον Τομέα Πολεοδομίας- Χωροταξίας και ώρα 16.00.

Παράλληλα με τη διαδικασία του «Καταιγισμού ιδεών (brainstorming)», θα κόψουμε επιτέλους, την πρωτοχρονιάτικη πίττα.


Για χρυσό φλουρί το βλέπω δύσκολο..


Επίσης θα δείτε και το νέο γραφείο του ΣΕΠΟΧ στο κτήριο Γκίνη για το οποίο το ΕΜΠ έκανε την τιμή στον ΣΕΠΟΧ , να του παραχωρήσει φιλοξενία, μετά την αναγκαστική αποχώρηση μας από το γραφείο της οδού Γαμβέτα, διότι το αγόρασε νέα εταιρία η οποία ήθελε να νοικιάσει ενιαία τον όροφο..

Σας περιμένουμε όλους με χαρά και αισιοδοξία για πολλές ιδέες.Η πρόεδρος
Αύρα Κυριοπούλου
Αρχιτέκτων Α.Π.Θ, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μ.Δ.Ε.-ΕΜΠ
Φυσιογνώστρια-Γεωγράφος ΕΚΠΑ

Στοιχεία επικοινωνίας
6944268504 /210.6519151 aurakuriop@gmail.com
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ "Η ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ"

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι μέλη του ΣΕΠΟΧ,

Σας καλούμε στην εκδήλωση για τον ετήσιο εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, αφιερωμένη για το 2015 στη «ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» Βαρκελώνη 2013 «Το Όραμα για τις Πόλεις και τις Περιοχές / Περιφέρειες του 21ου αιώνα», την οποία προετοίμασε «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χωροτακτών Πολεοδόμων», (Τhe European Council of Spatial Planners ECTP-CEU).
Σχετική Πρόσκληση (09-11-15)   (PDF, 121KB)

Σχετικό αρχείο (02-11-15)   (PDF, 3,3 ΜB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Το Δ.Σ. του ΣΕΠΟΧ, τιμώντας τον εκλιπόντα καθηγητή Θαλή Αργυρόπουλο, αγαπητό και σεβαστό δάσκαλο, άνθρωπο και επιστήμονα, οργάνωσε ένα ηλεκτρονικό Αφιέρωμα το οποίο θα αναρτήσει στο διαδίκτυο στις 8 Νοεμβρίου 2014, Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας και Χωροταξίας.

Την ίδια ημέρα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 17.00 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα της Συγκλήτου του Ιστορικού Κτιρίου της Πρυτανείας του ΕΜΠ τιμητική εκδήλωση, στο πλαίσιο της οποίας συνάδελφοι από Αθήνα και Θεσσαλονίκη που συμμετείχαν στο ηλεκτρονικό Αφιέρωμα θα παρουσιάσουν τα κείμενά τους.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στην εκδήλωση αυτή, μέσω της οποίας φιλοδοξούμε να αναδειχθούν γνωστές και άγνωστες πτυχές της πορείας του Θαλή.

Με εκτίμηση
για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Κατεβάστε το αφιέρωμα (PDF, 4MB)
 
κάντε κλικ εδώ για την είσοδό σας