Δελτίο
Ταξινόμηση
Παλαιά Δελτία
 Τελευταίο δελτίο
Δελτία τύπου
Επαγγελματικά Θέματα
Ευρωπαϊκή δραστηριότητα
Θέσεις και Προτάσεις
Ημερίδες - συναντήσεις    εργασίας
Τα νέα του ΣΕΠΟΧ
Εθνικά βραβεία πολεοδομίας - Χωροταξίας 2008


Δελτίο Συλλόγου

Το δελτίο του συλλόγου είναι μία περιοδική έκδοση η οποία αποστέλεται σε όλα τα μέλη.

Τα δελτία του συλλόγου είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή για τηλεφόρτωση .

Για να μπορείτε να διαβάσετε τα αρχεία θα πρέπει να διαθέτετε εγκατεστημένο στον Η/Υ τον Acrobat Reader, ένα πρόγραμμα που σας επιτρέπει να ανοίξετε και να διαβάσετε αρχεία τύπου (PDF format.)

 

 

 

 

 

Μετάβαση στην αρχή της ιστοσελίδας