Επικοινωνία
Διεύθυνση & email
Αίτηση εγγραφής
 Απογραφικό δελτίο
   Μελών
Δελτία τύπου
Επαγγελματικά Θέματα
Ευρωπαϊκή δραστηριότητα
Θέσεις και Προτάσεις
Ημερίδες - συναντήσεις    εργασίας
Τα νέα του ΣΕΠΟΧ
Εθνικά βραβεία πολεοδομίας - Χωροταξίας 2008


Επικοινωνία

Η σελίδα αυτή συνιστά ένα παράθυρο επικοινωνίας με τα μέλη και τους πολίτες. Θα μπορεί κανείς να βρει τη διεύθυνση του Συλλόγου, την αίτηση εγγραφής , το απογραφικό δελτίο μελών και μελλοντικά τα βιογραφικά σημειώματα των μελών.
Η γραμματεία του συλλόγου λειτουργεί καθημερινά 12:00-16:00μμ.

 

Μετάβαση στην αρχή της ιστοσελίδας