Δελτία τύπου
Θέσεις και Προτάσεις
Επαγγελματικά Θέματα
Ευρωπαϊκή δραστηριότητα
Παρουσία ΣΕΠΟΧ στο ECTP
  Νέα Χάρτα
Δράσεις και Προγράμματα Ε.Ε
Παρατηρητήριο Χωροταξίας    ESPON
Ημερίδες - συναντήσεις    εργασίας
Τα νέα του ΣΕΠΟΧ
Εθνικά βραβεία πολεοδομίας - Χωροταξίας 2008


Ευρωπαϊκή δραστηριότητα

Ο ΣΕΠΟΧ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμων (ECTP) και δραστηριοποιείται σ'αυτόν στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται θέματα και πληροφορίες σχετικές με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι στα θέματα του χώρου, τη συμμετοχή του ΣΕΠΟΧ στις δραστηριότητες του ECTP και άλλων, ευρωπαϊκών κυρίως, συλλόγων.
Η σελίδα αυτή επίσης θα ενημερώνει για τις δράσεις και τα προγράμματα της ΕΕ που αφορούν τον σχεδιασμό του χώρου και ενδεχομένως και άλλων διεθνών Οργανισμών.

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στην αρχή της ιστοσελίδας