Δελτία τύπου
Θέσεις και Προτάσεις
Επαγγελματικά θέματα
 Δράσεις - Ενημέρωση
Ευρωπαϊκή δραστηριότητα
Ημερίδες - συναντήσεις    εργασίας
Τα νέα του ΣΕΠΟΧ
Εθνικά βραβεία πολεοδομίας - Χωροταξίας 2008


Επαγγελματικά θέματα

Τα μέλη του ΣΕΠΟΧ είναι επιστήμονες ποικίλων προελεύσεων που ασχολούνται με θέματα χώρου μέσα από διάφορες μορφές επαγγελματικής ένταξης: είτε σαν μελετητές ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι, είτε σαν στελέχη της διοίκησης /αυτοδιοίκησης, είτε σαν πανεπιστημιακοί ή ερευνητές.
Ανεξάρτητα από την ένταξη τους σε εργασιακά σωματεία, η συσπείρωση όλων των κατηγοριών σε ενιαίο επιστημονικό φορέα επιτρέπει την από κοινού αντιμετώπιση των επαγγελματικών θεμάτων, με γνώμονα την βελτίωση των μορφών άσκησης του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα.

 

Μετάβαση στην αρχή της ιστοσελίδας