Δομή του Συλλόγου
Ίδρυση Συλλόγου
Ιστορική διαδρομή
Καταστατικό
  25 χρόνια ΣΕΠΟΧ
Εσωτερικός κανονισμός
Μητρώο μελών
 Διοικητικό Συμβούλιο 2009 - 2011
Δελτία τύπου
Θέσεις και Προτάσεις
Επαγγελματικά Θέματα
Ευρωπαϊκή δραστηριότητα
Ημερίδες - συναντήσεις    εργασίας
Τα νέα του ΣΕΠΟΧ
Εθνικά βραβεία πολεοδομίας - Χωροταξίας 2008


Ταυτότητα του Συλλόγου

Η σελίδα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικές με τη δομική υπόσταση
και τη λειτουργία του συλλόγου:
- από την ίδρυσή του και το ιστορικό της διαδρομής του
- το καταστατικό λειτουργίας του
- τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας
- το μητρώο μελών (μελλοντικά)
- τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 2009 - 2011

 

 

Μετάβαση στην αρχή της ιστοσελίδας