Δελτία τύπου
Θέσεις και Προτάσεις
Επαγγελματικά θέματα
Ευρωπαϊκή δραστηριότητα
Ημερίδες - συναντήσεις    εργασίας
Τα νέα του ΣΕΠΟΧ
Εθνικά βραβεία πολεοδομίας - Χωροταξίας 2008


Θέσεις και Προτάσεις

08/09/2015: Χώροι ανοιχτής φιλοξενίας προσφύγων - τα επόμενα βήματα

30/07/2014: Απόψεις ΣΕΠΟΧ σχετικά με το Σχέδιο Νόμου "Περιβαλλοντική αναβάθμιση και Ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας"

03/01/2013: Η χωροταξία της κρίσης - Υποχρέωση της Πολιτείας ο πολεοδομικός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός του Ηλία Μπεριάτου

14/05/2010: Απόψεις ΣΕΠΟΧ για τα πρώτα Χωροτακτικά Πλαίσια - Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Πολεοδομικού και Χωροτακτικού Δικαίου (τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ)

13/05/2010: Σχέδιο Νόμου Καλλικράτης - Σχέση με το Χωροταξικό και Πολεοδομικό σχεδιασμό - προγραμματισμό - Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

21/04/2010: Ένσταση ΣΕΠΟΧ προς Δήμο Πιερέων

13/04/2010: Ειδήσεις 07.04.2010 των 8:00 μμ. με αναφορά σε ατασθαλίες υπαλλήλων πολεοδομικών γραφείων νησιών

27/01/2010: Επείγοντα θέματα σε σχέση με ρυθμίσεις νομοσχεδίου "Καλλικράτης" και τα ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

27/01/2010: Θέσεις ΣΕΠΟΧ για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας

26/01/2010: Παρέμβαση ΣΕΠΟΧ στην επιτροπή περιβάλλοντος της Βουλής

17/01/2010: Θέσεις ΣΕΠΟΧ για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας

15/01/2010: Θέσεις ΣΕΠΟΧ για το Σχέδιο Νόμου - Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

2009/11: Υπόμνημα ΣΕΠΟΧ προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Εγέργειας και Κλιματικής αλλαγής

2008/12: Επικαιροποιημένες θέσεις για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξίας Τουρισμού

2008/11: Πρακτικό Δημόσιας Ανοικτής Συζήτησης για το Σχέδιο ΚΥΑ Ειδικού Πλαισίου Τουρισμού

2008/07:  Υπόμνημα ΣΕΠΟΧ προς Υπ.ΠΕΧΩΔΕ με προτάσεις για την άρση εμποδίων προώθησης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και το ζήτημα των αμοιβών μελετών Χωροταξίας-Πολεοδομίας

2008/06: Παρέμβαση -Διαμαρτυρία του ΣΕΠΟΧ επι εγγράφου της ΔΟΚΚ/ΥΠΕΧΩΔΕ για τις νέες προδιαγραφές Γεωλογικής Μελέτης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ

2008/05: Τελικές θέσεις επί του σχεδίου νόμου για το Εθνικό Χωροταξικό

2008/04: Θέσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για τη Βιομηχανία

2008/02: Πρακτικό δημόσιας ανοικτής συζήτησης για το Σχέδιο Ειδικού Πλαισίου Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

2008/02: Τελικές Θέσεις επί του Σχεδίου ΚΥΑ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

2007/12: Θέσεις για το Πάρκο Ελληνικού

2007/11: Δημόσια Συζήτηση για το Εθνικό Χωροταξικό: Συνοπτικά Συμπεράσματα

2007/11: Δημόσια Συζήτηση για το Εθνικό Χωροταξικό: Κύρια σημεία - Συμπεράσματα

2007/11: Θέσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Εθνικό Χωροταξικό

2007/11: Μήνυμα Προέδρου για την Παγκόσμια Ημέρα Σχεδιασμού (2007-11-8)

2007/09: Δελτίο Τύπου: Η Απόφαση του Υπ.Πολιτισμού απειλή για την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά

2007/07: Δελτίο Τύπου για τις Πυρκαγιές

2007/06: Θέσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ και ΣΜΠΕ για τον Τουρισμό

2007/05: Θέσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

2007/02: Μνημόνιο θέσεων επί του σχεδίου-νόμου Αιγιαλός και Παραλία (ημερίδα MED-SOS και ΣΕΠΟΧ στο ΤΕΕ)

2007/01: Θέσεις για την Aναθεώρηση του Συντάγματος 2007 (άρθρα 17, 24, 100 και 117)

2006/11: Θέσεις για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2001/42/EE Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση στο εθνικό δίκαιο. (Επιστολή στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ)

2006/07: Θέσεις για επιχειρούμενη υπαγωγή των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ στην ΚΥΑ-15393/2002 (Επιστολή στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ)

2006/01: Πρώτες θέσεις για την Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2001/42/EE Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίων & Προγραμμάτων (Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση) (Επιστολή στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ)

2004/04: Θέσεις για το Πάρκο του Ελληνικού

2003/12: Θέσεις για τον Ν-3212/2003 (Επιστολή στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής)

2003/09: Δελτίο Τύπου για τον Ν-3212/2003

2003/05: Θέσεις για το σχέδιο νόμου Μητρώο Μελετών

2003/04: Διαπίστωση απαξίωσης των δημοσίων κοινοχρήστων χώρων

2002/10: Θέσεις για το πρώτο Σχέδιο «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Παράκτιο Χώρο» (ΕΠΧΣΑΑ_Παράκτιος Χώρος)

2002/10: Θέσεις για την χωροθέτηση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στο άλσος Ριζάρη

2002/06: Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου Ολυμπιακής Φιλοξενείας

2002/05: Θέσεις για το πρώτο Σχέδιο Εθνικού Χωροταξικού «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης»  (ΓΠΧΣΑΑ (2001-2003)

2002/03: Θέσεις για την ανέγερση ξενοδοχείου στο Κολωνάκι από τον Ο.Δ.Ε.Π

2002/03: Θέσεις για το Ν-3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν-1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις για τα υδατορέματα»

2000/11: Θέσεις για την Aναθεώρηση του Συντάγματος 2001. Πρακτικά Ημερίδας ΣΕΠΟΧ (2000.11.01)

Μετάβαση στην αρχή της ιστοσελίδας