Αίτηση εγγραφής

Τα μέλη του Συλλόγου εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού Σχεδίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης Απριλίου 1998 και ισχύει σήμερα, και το άρθρο 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Ε.ΠΟ.Χ..
Για να εγγραφείτε απαιτείται η συμπλήρωση της παρακάτω ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Μόλις λάβουμε τα στοιχεία σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για επιβεβαίωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχετε δηλώσει.
Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας πρέπει να αποστείλετε ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πτυχία κοκ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου μας.

    Συμφωνώ με την πολιτική ιδιωτικότητας του ιστότοπου.