Η Νέα Αστική Ατζέντα – HABITAT III

Η Νέα Αστική Ατζέντα  υιοθετήθηκε  από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Κίτο του Ισημερινού τον Οκτώβριο του 2016.

Εγκρίθηκε από την γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την 23η Δεκεμβρίου  2016.

habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf

Η ελληνική μετάφραση  πραγματοποιήθηκε από την Μη Κυβερνητική  Οργάνωση Γη τον Φεβρουάριο 2019.

https://www.habitat3.gr/home

Θεσμικό Πλαίσιο Τοπικών Χωρικών Σχεδίων 2019 και ΦΕΚ του νέου Μητρώου Μελετητών

Δύο εκθέσεις παρακολούθησης της προόδου των SDGs (2019) | Sustainable Development Reports 2019

Μία Παγκόσμια και μια Ευρωπαϊκή Έκθεση παρακολούθησης της προόδου προς την κατεύθυνση των SDGs (2019) | Sustainable Development Reports 2019 δύο εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν την 28η Ιουνίου 2019.

https://naturefriends-gr.blogspot.com/2019/06/sdgs-2019-sustainable-development.html

Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων ΟΤΑ για εκπόνηση ΤΧΣ και ΑΜΟΙΒΕΣ

Μετά την πρόσφατη δημοσίευση σε ΦΕΚ των αποφάσεων για:

α. το Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων ΟΤΑ για εκπόνηση ΤΧΣ(10/5)

β. τις αμοιβές για την εκπόνηση ΤΧΣ(3/5),

επισυνάπτεται όλη η πληροφόρηση που δόθηκε από το ΥΠΕΝ κατά τη συνέντευξη τύπου της 17ης Απρίλιου.