Συγκρότηση νέου Δ.Σ. 2020 ΣΕΠΟΧ

Κατά τη συνεδρίαση του νέου ΔΣ του ΣΕΠΟΧ στις 9 Ιανουαρίου 2020 στα γραφεία του Συλλόγου, το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος : Σοφία Αυγερινού – Κολώνια
Αντιπρόεδρος: Άννα Νικολάου
Γεν. Γραμματέας: Μαρία Ζήφου
Ταμίας: Στρατής Μπαμπαλίκης
Μέλη: Ιουλία Μωραϊτου
Ιωάννης Σπυρόπουλος
Λουκάς Τριάντης

Αναπληρωματικά Μέλη: Γιώργος Βαρελίδης
Γιώργος Κερμελιώτης

Επικαιροποίηση: • Χάρτης Λειψίας και πρόγραμμα εφαρμογής του • Εδαφική Ατζέντα της ΕΕ

Το ECTP ζητά  από τον ΣΕΠΟΧ όπως και από όλα τα μέλη του που λαμβάνουν μέρος στην σχετική ομάδα εργασίας  του, τη διατύπωση  γνώμης και προτάσεων μέχρι την 7η Ιανουαρίου 2020 για δύο κείμενα που πρόκειται να επικαιροποιηθούν κατά τη διάρκεια της Γερμανικής προεδρίας το 2020

Τα δύο κείμενα – σχέδια  που μόλις κυκλοφόρησαν είναι :

•             Ο Χάρτης της Λειψίας και το πρόγραμμα εφαρμογής του,

•             Η Εδαφική Ατζέντα της ΕΕ.

Ιδιαίτερη προσοχή ζητείται για δύο παραγράφους στο τμήμα 4 της Εδαφικής Ατζέντας (διακυβέρνηση και υλοποίηση) που είναι βασικοί συντελεστές για την εφαρμογή της.

Η Νέα Αστική Ατζέντα – HABITAT III

Η Νέα Αστική Ατζέντα  υιοθετήθηκε  από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Κίτο του Ισημερινού τον Οκτώβριο του 2016.

Εγκρίθηκε από την γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την 23η Δεκεμβρίου  2016.

habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf

Η ελληνική μετάφραση  πραγματοποιήθηκε από την Μη Κυβερνητική  Οργάνωση Γη τον Φεβρουάριο 2019.

https://www.habitat3.gr/home

Θεσμικό Πλαίσιο Τοπικών Χωρικών Σχεδίων 2019 και ΦΕΚ του νέου Μητρώου Μελετητών

Δύο εκθέσεις παρακολούθησης της προόδου των SDGs (2019) | Sustainable Development Reports 2019

Μία Παγκόσμια και μια Ευρωπαϊκή Έκθεση παρακολούθησης της προόδου προς την κατεύθυνση των SDGs (2019) | Sustainable Development Reports 2019 δύο εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν την 28η Ιουνίου 2019.

https://naturefriends-gr.blogspot.com/2019/06/sdgs-2019-sustainable-development.html

Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων ΟΤΑ για εκπόνηση ΤΧΣ και ΑΜΟΙΒΕΣ

Μετά την πρόσφατη δημοσίευση σε ΦΕΚ των αποφάσεων για:

α. το Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων ΟΤΑ για εκπόνηση ΤΧΣ(10/5)

β. τις αμοιβές για την εκπόνηση ΤΧΣ(3/5),

επισυνάπτεται όλη η πληροφόρηση που δόθηκε από το ΥΠΕΝ κατά τη συνέντευξη τύπου της 17ης Απρίλιου.