Βασικές θέσεις του UN-HABITAT για τον νέο κορωνοϊό COVID-19

Ο αντίκτυπος του COVID-19 είναι εμφανής πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει επηρεάσει ένα ευρύ φάσμα χωρών, χωρίς διακρίσεις και με πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα.
Η πανδημία έχει ήδη πλήξει χώρες σε κάθε ήπειρο, καθιστώντας την μια παγκόσμια κατάσταση, για την οποία κάθε χώρα οφείλει να λάβει μέτρα για να προετοιμαστεί και να ανταποκριθεί.
Το UN-HABITAT (https://unhabitat.org/) παραμένει αρωγός στην υποστήριξη των εθνικών και τοπικών αρχών, καθώς αντιμετωπίζουν αυτή την πρόκληση.
Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε τις θέσεις του UN-HABITAT για τον COVID-19

Final_UN_Habitat_Key_messages_COVID19_informal_settlements

Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2018, Κεφάλαιο Χ Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή, σελίδες 249-257.

Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2018, Κεφάλαιο Χ Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή, σελίδες 249-257.

Βρείτε ολόκληρη την Έκθεση στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.bankofgreece.gr/Publications/ekthdkth2018.pdf

ΣΕΠΟΧ & ECTP-CEU/ “Εργαστήριο νέων πολεοδόμων & χωροτακτών -Young Planners Workshop 2020”, Αθήνα

Το διεθνές εργαστήριο νέων πολεοδόμων-χωροτακτών του ECTP-CEU “Young Planners Workshop 2020” προγραμματίζεται να διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2020 στην Αθήνα στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ECTP-CEU που θα φιλοξενήσει ο ΣΕΠΟΧ. Το εργαστήριο θα εστιάσει φέτος στις ιδιαίτερα επίκαιρες συναρτήσεις του χωρικού σχεδιασμού με ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς: “Heritage in a Planning Context”, απευθυνόμενο σε νέους/ες πολεοδόμους, χωροτάκτες και συναφείς ειδικότητες, μέλη του ΣΕΠΟΧ ή και όχι. Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων (abstracts) είναι στις 15 Απριλίου. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμμετέχουν ατομικά ή ανά ομάδες, με όριο ηλικίας τα 35 χρόνια (σε περίπτωση ομάδας τα μισά τουλάχιστον μέλη να είναι μέχρι 35 χρονών).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/youngplanners/2020-yp

Ετήσια Γενική Συνέλευση του ECTP, 30 & 31 Οκτώβρη 2020, Αθήνα

Το ΔΣ ανακοινώνει με ευχαρίστηση ότι ο ΣΕΠΟΧ ανέλαβε να φιλοξενήσει στην Αθήνα (30 & 31 Οκτώβρη 2020), την ετήσια Γενική Συνέλευση του ECTP http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/,
διοργανώνοντας παράλληλα μία επιστημονική εκδήλωση, το εργαστήριο των νέων Πολεοδόμων Χωροτακτών και αναδεικνύοντας με την ευκαιρία αυτή την επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας των Πόλεων (31η Οκτωβρίου).

Εκτός των επαγγελματικών θεμάτων, αντικείμενα της επιστημονικής εκδήλωσης, που θα συζητηθούν από κοινού με  Ευρωπαίους και Έλληνες συνάδελφους Χωροτάκτες Πολεοδόμους στο πλαίσιο της ΓΣ, θα αποτελέσουν επίκαιρα ζητήματα ευρύτερου προβληματισμού όπως: 

η νέα προγραμματική  περίοδος, 

η νέα Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 

ο μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης, και 

ειδικότερα θέματα, όπως: η Κυκλική Οικονομία, η Αστική Ατζέντα 2030, η επικαιροποιημένη Χάρτα της Λειψίας.

Ο ΣΕΠΟΧ καλεί τα μέλη του και όλες/ους τους ενδιαφερόμενες/ους να συμμετέχουν και να συμβάλλουν ενεργά στην προσπάθεια αυτή.

Συγκρότηση νέου Δ.Σ. 2020 ΣΕΠΟΧ

Κατά τη συνεδρίαση του νέου ΔΣ του ΣΕΠΟΧ στις 9 Ιανουαρίου 2020 στα γραφεία του Συλλόγου, το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος : Σοφία Αυγερινού – Κολώνια
Αντιπρόεδρος: Άννα Νικολάου
Γεν. Γραμματέας: Μαρία Ζήφου
Ταμίας: Στρατής Μπαμπαλίκης
Μέλη: Ιουλία Μωραϊτου
Ιωάννης Σπυρόπουλος
Λουκάς Τριάντης

Αναπληρωματικά Μέλη: Γιώργος Βαρελίδης
Γιώργος Κερμελιώτης

Επικαιροποίηση: • Χάρτης Λειψίας και πρόγραμμα εφαρμογής του • Εδαφική Ατζέντα της ΕΕ

Το ECTP ζητά  από τον ΣΕΠΟΧ όπως και από όλα τα μέλη του που λαμβάνουν μέρος στην σχετική ομάδα εργασίας  του, τη διατύπωση  γνώμης και προτάσεων μέχρι την 7η Ιανουαρίου 2020 για δύο κείμενα που πρόκειται να επικαιροποιηθούν κατά τη διάρκεια της Γερμανικής προεδρίας το 2020

Τα δύο κείμενα – σχέδια  που μόλις κυκλοφόρησαν είναι :

•             Ο Χάρτης της Λειψίας και το πρόγραμμα εφαρμογής του,

•             Η Εδαφική Ατζέντα της ΕΕ.

Ιδιαίτερη προσοχή ζητείται για δύο παραγράφους στο τμήμα 4 της Εδαφικής Ατζέντας (διακυβέρνηση και υλοποίηση) που είναι βασικοί συντελεστές για την εφαρμογή της.