Ταυτότητα του Συλλόγου

Δ.Σ. Συλλόγου

Τακτικά μέλη   

Σοφία Αυγερινού – Κολώνια, Πρόεδρος Δ.Σ.

Άννα Νικολάου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Μαίρη Ζήφου, Γραμματέας Δ.Σ.

Στρατής Μπαμπαλίκης, Ταμίας Δ.Σ.

Ιουλία Μωραΐτου, Μέλος Δ.Σ.

Γιάννης Σπυρόπουλος, Μέλος Δ.Σ.

Λουκάς Τριάντης, Μέλος Δ.Σ.

Αναπληρωματικά μέλη

Γιώργος Βαρελίδης, Γιώργος Κερμελιώτης

Ίδρυση Συλλόγου

Το ιστορικό γύρω από την ίδρυση του Συλλόγου αναφέρεται στις ζυμώσεις από τη δεκαετία του ’60 μέχρι την ιδρυτική συνέλευση το καλοκαίρι του 1981 και το πρώτο Καταστατικό που υπογράφηκε από τα 33 ιδρυτικά μέλη.

Ιστορική διαδρομή

Το ιστορικό γύρω από την διαδρομή του Συλλόγου βρίσκεται υπο διαμόρφωση.

Καταστατικό

Το κείμενο του Καταστατικού του Συλλόγου όπως τελικά τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μετά την Καταστατική Συνέλευση της 28ης Απριλίου 1998 και ισχύει σήμερα.

25 χρόνια ΣΕΠΟΧ

Εσωτερικός κανονισμός

Το κείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας των μελών του Συλλόγου όπως τελικά εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 28ης Μαρτίου 2000 και ισχύει σήμερα.