Ταυτότητα του Συλλόγου

Δ.Σ. Συλλόγου

Τακτικά μέλη   

Σοφία Αυγερινού – Κολώνια, Πρόεδρος Δ.Σ.

Λουκάς Τριάντης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Γιώργος Μελισσουργός, Γραμματέας Δ.Σ.

Γιώργος Κερμελιώτης, Ταμίας Δ.Σ.

Στράτος Μάνος, Μέλος Δ.Σ.

Μαίρη Ζήφου, Μέλος Δ.Σ.

Σοφία Τσάδαρη, Μέλος Δ.Σ.

Ίδρυση Συλλόγου

Το ιστορικό γύρω από την ίδρυση του Συλλόγου αναφέρεται στις ζυμώσεις από τη δεκαετία του ’60 μέχρι την ιδρυτική συνέλευση το καλοκαίρι του 1981 και το πρώτο Καταστατικό που υπογράφηκε από τα 33 ιδρυτικά μέλη.

Ιστορική διαδρομή

Το ιστορικό γύρω από την διαδρομή του Συλλόγου βρίσκεται υπο διαμόρφωση.

Καταστατικό

Το κείμενο του Καταστατικού του Συλλόγου όπως τελικά τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μετά την Καταστατική Συνέλευση της 28ης Απριλίου 1998 και ισχύει σήμερα.

25 χρόνια ΣΕΠΟΧ

Εσωτερικός κανονισμός

Το κείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας των μελών του Συλλόγου όπως τελικά εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 28ης Μαρτίου 2000 και ισχύει σήμερα.