ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΟΧ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

 

κτήριο Γκίνη ΕΜΠ, Πατησίων 42, 10682
sepox1981@sepox.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΟΧ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΟΧ, βάσει ομόφωνης απόφασής του της 8 Ιανουαρίου, σας προσκαλεί σε Γενική Συνέλευση για τις 29 Ιανουαρίου, ημέρα Δεύτερα και ώρα 17.00 , στα γραφεία του ΣΕΠΟΧ κτήριο Γκίνη ΕΜΠ, Πατησίων 42 με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Ενημέρωση και συζήτηση για καίρια θέματα που απασχολούν τον Σύλλογο
  2.  Προγραμματισμός δραστηριοτήτων
  3. Παρουσίαση εισήγησης & έγκριση εγγραφής νέων μελών

Σημειώνεται ότι εφόσον δεν θα υπάρξει απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί επτά ημέρες αργότερα σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΠΟΧ, δηλαδή τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 17.00.

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, στην Οδό Ιωάννη Παπαρρηγοπούλου αριθ. 7, Πλατεία Κλαυθμώνος.

Με το πέρας της διαδικασίας, με την ευκαιρία της λήξης του Παγκόσμιου Έτους για τον Αειφόρο Τουρισμό και με δεδομένη την επικαιρότητα του ζητήματος, θα επακολουθήσει δημόσια συζήτηση όπου θα περιλαμβάνονται:

  •  Εισαγωγή-παρουσίαση των θέσεων του ΣΕΠΟΧ σχετικά με το θέμα του τουρισμού
  •  Παρεμβάσεις από τους Καθηγητές κ.κ Γεράσιμο Ζαχαράτο και Χάρη Κοκκώση.

Η συνάντηση θα κλείσει με την κοπή της πίτας του ΣΕΠΟΧ.

Τέλος, υπενθυμίζουμε την ανάγκη για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας για το 2018 και Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή σας από 16.30-17.00 προκειμένου να τηρηθούν οι προβλεπόμενοι χρόνοι

Αθήνα 15 Ιανουαρίου 2018

Η Πρόεδρος: Σοφία Αυγερινού Κολώνια

Η Γραμματέας: ΜαρίαΒογιατζάκη

συνήμένη η πρόσκληση σε μορφή pdf.