Συζήτηση φορέων στη Βουλή των Ελλήνων 30.05.2018 για το Νομοσχέδιο θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Συζήτηση φορέων στη Βουλή των Ελλήνων  30.05.2018

για το Νομοσχέδιο Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Εκπρόσωπος ΣΕΠΟΧ Δρ. Ευθυμία Καραθανάση

ΣΕΠΟΧ ΒΟΥΛΗ 30 5 2018