15.10.2018-Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο, Προετοιμασία 6ης συνόδου Βραβείου Τοπίου (2018-2019) του Συμβουλίου της Ευρώπης

Συνημμένα μπορείτε να δείτε:

α) Έγγραφο με θέμα: Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο, Προετοιμασία 6ης συνόδου Βραβείου Τοπίου, (2018-2019), του Συμβουλίου της Ευρώπης και

β) Εγκύκλιος του Εκτελεστικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο προς τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των κ-μ στο Συμβούλιο της Ευρώπης, «Council of Europe-6h Session-Landscape Award 2018-2019 , European Landscape Convention 10 October 2017 (3)».

Για περεταίρω ενημέρωσή σας, παρακαλούμε αναζητήστε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, www.ypeka.gr , τη σχετική Ανακοίνωση για το Βραβείο Τοπίου, (2018-2019), του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην οποία επισυνάπτονται: η τελική φόρμα Αίτησης Συμμετοχής, «Application form Landscape Award 2018-2019» και σε Ελληνική μετάφραση, τα ψηφίσματα της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, 1.CM/Res (2008)3,Rules governing the Landscape Award of the Council of Europe, και 2. CM/Res (2017)18, on the Landscape Award Alliance of the Council of Europe.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ευγενία Λάγιου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΜSc Γεωγραφίας, Υ.Π.ΕΝ

Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού, Τμήμα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής

Council of Europe – 6th Session – Landscape Award 2018-2019 – European Landscape Convention 10 October 2017

Eυρωπαική Σύμβαση για το Τοπίο,Προετοιμασί