Αίτημα άμεσης αναστολής και τροποποίησης του ΠΔ 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» (ΦΕΚ 187 Α’/5-11-2018)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΔ 99 18 ΣΕΠΟΧ