Δύο εκθέσεις παρακολούθησης της προόδου των SDGs (2019) | Sustainable Development Reports 2019

Μία Παγκόσμια και μια Ευρωπαϊκή Έκθεση παρακολούθησης της προόδου προς την κατεύθυνση των SDGs (2019) | Sustainable Development Reports 2019 δύο εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν την 28η Ιουνίου 2019.

https://naturefriends-gr.blogspot.com/2019/06/sdgs-2019-sustainable-development.html