Η Νέα Αστική Ατζέντα – HABITAT III

Η Νέα Αστική Ατζέντα  υιοθετήθηκε  από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Κίτο του Ισημερινού τον Οκτώβριο του 2016.

Εγκρίθηκε από την γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την 23η Δεκεμβρίου  2016.

habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf

Η ελληνική μετάφραση  πραγματοποιήθηκε από την Μη Κυβερνητική  Οργάνωση Γη τον Φεβρουάριο 2019.

https://www.habitat3.gr/home