Άρθρα του συναδέλφου κου Η. Μπεριάτου για τις Προστατευόμενες Περιοχές, τους Φορείς Διαχείρισης και τον Χωροταξικό Σχεδιασμό

Άρθρα του συναδέλφου κου Η. Μπεριάτου, Ομότιμου Καθηγητή Π.Θ. για τις Προστατευόμενες Περιοχές, τους Φορείς Διαχείρισης και τον Χωροταξικό Σχεδιασμό με αφορμή τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», που τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση (http://www.opengov.gr/minenv/?p=10268).