Ετήσια Γενική Συνέλευση του ECTP, 30 & 31 Οκτώβρη 2020, Αθήνα

Το ΔΣ ανακοινώνει με ευχαρίστηση ότι ο ΣΕΠΟΧ ανέλαβε να φιλοξενήσει στην Αθήνα (30 & 31 Οκτώβρη 2020), την ετήσια Γενική Συνέλευση του ECTP http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/,
διοργανώνοντας παράλληλα μία επιστημονική εκδήλωση, το εργαστήριο των νέων Πολεοδόμων Χωροτακτών και αναδεικνύοντας με την ευκαιρία αυτή την επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας των Πόλεων (31η Οκτωβρίου).

Εκτός των επαγγελματικών θεμάτων, αντικείμενα της επιστημονικής εκδήλωσης, που θα συζητηθούν από κοινού με  Ευρωπαίους και Έλληνες συνάδελφους Χωροτάκτες Πολεοδόμους στο πλαίσιο της ΓΣ, θα αποτελέσουν επίκαιρα ζητήματα ευρύτερου προβληματισμού όπως: 

η νέα προγραμματική  περίοδος, 

η νέα Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 

ο μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης, και 

ειδικότερα θέματα, όπως: η Κυκλική Οικονομία, η Αστική Ατζέντα 2030, η επικαιροποιημένη Χάρτα της Λειψίας.

Ο ΣΕΠΟΧ καλεί τα μέλη του και όλες/ους τους ενδιαφερόμενες/ους να συμμετέχουν και να συμβάλλουν ενεργά στην προσπάθεια αυτή.