Βασικές θέσεις του UN-HABITAT για τον νέο κορωνοϊό COVID-19

Ο αντίκτυπος του COVID-19 είναι εμφανής πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει επηρεάσει ένα ευρύ φάσμα χωρών, χωρίς διακρίσεις και με πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα.
Η πανδημία έχει ήδη πλήξει χώρες σε κάθε ήπειρο, καθιστώντας την μια παγκόσμια κατάσταση, για την οποία κάθε χώρα οφείλει να λάβει μέτρα για να προετοιμαστεί και να ανταποκριθεί.
Το UN-HABITAT (https://unhabitat.org/) παραμένει αρωγός στην υποστήριξη των εθνικών και τοπικών αρχών, καθώς αντιμετωπίζουν αυτή την πρόκληση.
Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε τις θέσεις του UN-HABITAT για τον COVID-19

Final_UN_Habitat_Key_messages_COVID19_informal_settlements