ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΟΧ για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»

«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»