Δελτίο για το εργαστήριο των νέων Πολεοδόμων-Χωροτακτών.

Ο ΣΕΠΟΧ σας κοινοποιεί το δελτίο για το εργαστήριο των νέων Πολεοδόμων – Χωροτακτών.

Δελτίο για το Εργαστήριο Νέων Πολεοδόμων – Χωροτακτών