ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ

Σας κοινοποιούμε την περίληψη της Προκήρυξης του ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών» της Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα  22/08/2022.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡΧ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΑΔ.ΠΛΑΤ.