ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΟΧ, βάσει της απόφασης του της 07.09.2022, σας προσκαλεί στην Τακτική Απολογιστική – Εκλογική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 17η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30, υβριδικά (φυσική παρουσία και από απόσταση).

Σημειώνεται ότι εφόσον δεν θα υπάρξει απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, επτά ημέρες αργότερα, σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΠΟΧ, χωρίς νέα πρόσκληση, οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12, παρ. 2 και 3 του ισχύοντος καταστατικού, δηλαδή:

τη Δευτέρα 24η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 16.30

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόσκληση σε Γενική Εκλογική – Απολογιστική Συνέλευση