ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΣΕΠΟΧ για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 8 Νοεμβρίου 2022

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ

ΣΕΠΟΧ

E: sepox1981@sepox.gr

W: www.sepox.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΣΕΠΟΧ

για την

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 8 Νοεμβρίου 2022

Η 8η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας (World Town Planning Day ή World Urbanism Day) σε πάνω από 30 χώρες σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για ένα ορόσημο εορτασμού και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τον πολεοδομικό και γενικότερα τον χωρικό σχεδιασμό. Η φετινή θεματική της Παγκόσμιας Ημέρας Πολεοδομίας “Think global, plan local” / «Σκέψου παγκόσμια, σχεδίασε τοπικά» συνδέει τις παγκόσμιες με τις τοπικές διαστάσεις των ζητημάτων του χώρου και του σχεδιασμού, τονίζοντας την αναγκαιότητα για ολοκληρωμένο σχεδιασμό στο τοπικό επίπεδο.

Στις μέρες μας, ο ρόλος που γενικότερα καλείται να διαδραματίσει ο χωρικός σχεδιασμός είναι περισσότερο κομβικός από ποτέ. Οι μεγάλες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών έχουν επιφέρει σημαντικές ανακατατάξεις στις κοινωνίες και τις οικονομίες μας, αλλάζοντας εκ νέου τις δυναμικές ανάμεσα σε παγκόσμιο και τοπικό. Όμως συχνά, η χωρική διάσταση των σύνθετων αυτών προκλήσεων παραγνωρίζεται, συντελώντας στο να προκρίνονται αποσπασματικές πολιτικές με περιορισμένο αποτέλεσμα.

Στον αντίποδα, ο χωρικός σχεδιασμός αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα μέσα για εναρμόνιση των επιμέρους πολιτικών σε όλες τις κλίμακες του χώρου, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι οι λύσεις που προκρίνονται εξυπηρετούν με ουσιαστικό τρόπο τις αρχές της αειφορίας, προωθούν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και είναι αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση των μείζονων ζητημάτων όπως οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και η κλιματική κρίση.

Ωστόσο στη χώρα μας, ο χωρικός σχεδιασμός βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με κρίσιμες προκλήσεις. Η εφαρμογή του τελεί υπό διαρκή καθυστέρηση, το θεσμικό του πλαίσιο αλλά και τα εργαλεία του αποδυναμώνονται διαρκώς, ενώ ακόμα και η άσκηση του μελετητικού επαγγέλματος βάλλεται σε κρίσιμες πτυχές της. Μάλιστα η ίδια η διαδικασία του σχεδιασμού, αντί να αποτελεί μια καλά εμπεδωμένη και συμμετοχική πρακτική που θα εξασφάλιζε την αποτελεσματικότητα και την κοινωνική συναίνεση στην εφαρμογή των πολιτικών και τα αναπτυξιακά εγχειρήματα, συχνά καταλήγει να είναι μια άσκηση πλοήγησης σε ένα περίπλοκο νομοτεχνικό σύμπαν, και συγχρόνως απασχολεί τη δημόσια γνώμη μόνο με αφορμή δικαστικές διενέξεις ή την αποκάλυψη σκανδάλων.

Απέναντι σε αυτήν τη δυσπραγία, ο ΣΕΠΟΧ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου η πολεοδομία και η χωροταξία να βρεθούν στο επίκεντρο των δημόσιων πολιτικών, με βασικό πάντοτε άξονα τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας. Για τον σκοπό αυτό, προτίθεται να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές και κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, ώστε σύντομα να είμαστε όλες και όλοι σε θέση να γιορτάζουμε με πιο ουσιαστικό τρόπο τα μεγάλα ορόσημα της επιστήμης και του επαγγέλματός μας όπως η Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΟΧ

                                                                         Αθήνα 7 Νοεμβρίου  2022

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΣΕΠΟΧ για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 8 Νοεμβρίου 2022