Ανακοίνωση για τη συμμετοχή του ΣΕΠΟΧ στη Γενική Συνέλευση του ECTP-CEU

Ο ΣΕΠΟΧ, ως τακτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολεοδόμων-Χωροτακτών ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners-Conseil Européen des Urbanistes), συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση του ECTP-CEU και στο συνέδριο με θέμα ‘Spatial Planning Governance for the 21st Century’, που διοργανώθηκαν στη Βαλέτα της Μάλτας στις 21 και 22 Μαΐου.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, από πλευράς του ΣΕΠΟΧ συμμετείχαν διαδικτυακά οι Λουκάς Τριάντης και Σοφία Τσάδαρη, που συνέβαλαν στη συζήτηση γύρω από οργανωτικά θέματα και τις αντιπροσωπεύσεις του Συμβουλίου σε διεθνείς οργανισμούς και φόρα, καθώς και την αξιολόγηση των νέων υποψήφιων μελών-ενώσεων. Ακολούθησαν οι συζητήσεις για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων του σχεδιασμού και της κατασκευής και τη Διακήρυξη της Συμμαχίας Baukultur του Νταβός, για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, καθώς και για τις εσωτερικές ομάδες εργασίας (για τη μετανάστευση και τη στήριξη των Ουκρανών πολεοδόμων-χωροτακτών).

Στο συνέδριο της επόμενης ημέρας συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης και σχεδιασμού στον 21ο αι. με ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από τις εμπειρίες διαφορετικών μελών-ενώσεων του Συμβουλίου. Από πλευράς του ΣΕΠΟΧ συμμετείχαν διαδικτυακά οι Λουκάς Τριάντης, Σοφία Τσάδαρη και Μαίρη Ζήφου.

Ο ΣΕΠΟΧ ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση της διοίκησης του ECTP-CEU προκειμένου να συμμετέχει στην επόμενη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στη Νάπολη της Ιταλίας στο τέλος του 2023, παράλληλα με τη 14η Μπιενάλε ‘Town and town planners’ (που είχε αναβληθεί λόγω πανδημίας), το 13ο Grand Prix και το 12ο εργαστήριο των Νέων Πολεοδόμων-Χωροτακτών.