Απάντηση σε «αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με τις καθυστερήσεις στην κατάρτιση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων»

Σε συνέχεια του εγγράφου με Θέμα: Αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με τις καθυστερήσεις στην κατάρτιση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων( Απ11/1.06.2023), που απηύθυνε ο ΣΕΠΟΧ προς:

1.            DG ENV D1 UNIT LAND USE, Ηead of Unit Mr.Ion Codescu

2.            DG REGIO G3 UNIT CYPRUS GREECE Ηead of Unit Mr.Karsten Rasmussen ,

3.            Υπουργείο Oικονομικών – Eιδική Yπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

4.            Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

λάβαμε την απάντηση με Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/63042/2488 «Απάντηση σε «αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με τις καθυστερήσεις στην κατάρτιση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων».

Ο ΣΕΠΟΧ βρίσκεται  σε αναμονή απάντησης και από τους υπολοίπους αποδέκτες του αιτήματος μας.

Μπορείτε να δείτε την απάντηση του ΥΠΕΝ στο αίτημα του ΣΕΠΟΧ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΝ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΠΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ