Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων ΟΤΑ για εκπόνηση ΤΧΣ και ΑΜΟΙΒΕΣ

Μετά την πρόσφατη δημοσίευση σε ΦΕΚ των αποφάσεων για:

α. το Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων ΟΤΑ για εκπόνηση ΤΧΣ(10/5)

β. τις αμοιβές για την εκπόνηση ΤΧΣ(3/5),

επισυνάπτεται όλη η πληροφόρηση που δόθηκε από το ΥΠΕΝ κατά τη συνέντευξη τύπου της 17ης Απρίλιου.

Η Χάρτα του Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού_Βαρκελώνη, Απρίλιος 2013

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμων/ Χωροτακτών ECT-CEU

To Όραμα για τις Πόλεις και τις Περιοχές/Περιφέρειες – Territoires της Ευρώπης του 21oυ αιώνα

 

Η Χάρτα Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού_Βαρκελώνη 2013_περίληψη

Η Χάρτα Ευρωπαικού Σχεδιασμού_Βαρκελώνη 2013