Presence of SEPOX in ECTP

Η ιδρυτική Χάρτα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολεοδόμων (ΕΣΠ) Το 1978 έγινε η πρώτη κίνηση συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαίων πολεοδόμων με την σύσταση μιας επιτροπής, που είχε στόχο την προάσπιση και κατοχύρωση του επαγγέλματος στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ωρίμανση της ανωτέρω πρωτοβουλίας οδήγησε το 1985 στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολεοδόμων, με την μορφή που έχει σήμερα. Ο αριθμός των Συλλόγων που συμμετέχουν παρακολουθεί, κατά κάποιο τρόπο τις διεργασίες της ΕΕ, με αποτέλεσμα σήμερα να αριθμεί 20 Συλλόγους-πλήρη μέλη, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών της διεύρυνσης. Με την ιδρυτική πράξη του ΕΣΠ, ονομαζόμενη Χάρτα του Αμστερνταμ, (το πλήρες κείμενο στην ιστοσελίδα: http://www.ceu-ectp.org/e/founding-charter/ )οι Σύλλογοι -μέλη του Συμβουλίου έθεσαν τις βάσεις για την διατύπωση των κοινών κανόνων άσκησης του επαγγέλματος, προσδιορίζοντας: την φύση και τα πεδία δραστηριότητας του επαγγέλματος (παράρτημα Α), τονίζοντας ότι το επάγγελμα των πολεοδόμων και χωροτακτών περιλαμβάνει διάφορα πεδία παρέμβασης όπως η κλασσική χωροταξία, ο περιφερειακός σχεδιασμός, η πολεοδομία, η ρύθμιση /οργάνωση του αγροτικού χώρου, ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός και κοινωνικο-οικονομικές συνιστώσες όλων των ανωτέρω, τα κριτήρια για την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία (παράρτημα Β) όπου καταγράφονται οι ελάχιστες αναγκαίες προϋποθέσεις για την μόρφωση και επιμόρφωση του πολεοδόμου -χωροτάκτη ικανού να ασχοληθεί με τα πεδία άσκησης του επαγγέλματος που περιγράφονται στο παράρτημα Α. Πρόκειται για μια προκαταρκτική προσπάθεια για την εναρμόνιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας διατηρώντας βέβαια τις εθνικές ιδιομορφίες, και τους κανόνες άσκησης του επαγγέλματος που καλλιεργούν και εξασφαλίζουν ηθική ακεραιότητα, κοινωνική υπευθυνότητα, πολιτική διαφάνεια, πνεύμα συναδελφικότητας, συνεργασίας με άλλα επαγγέλματα, και εν γένει μια επαγγελματική δεοντολογία (παράρτημα Γ). Μάρω Ευαγγελίδου (εκπρόσωπος ΣΕΠΟΧ στο ΕΣΠ) 3.12.03 Επιστημονική Δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολεοδόμων Το συμβούλιο συγκαλείται δύο φορές τον χρόνο σε Γεν. Συνέλευση και συνήθως διοργανώνει παράλληλα ενδιαφέρουσες επιστημονικές ημερίδες ή σεμινάρια. Στα δελτία του ΣΕΠΟΧ υπάρχει πάντα σχετική ενημέρωση. Τα πρόσφατα σεμινάρια, των οποίων τα αναλυτικά προγράμματα ή τα πρακτικά μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΣΠ http://www.ceu-ectp.org/e/conf.html είναι: – Νέα Χάρτα της Αθήνας, το όραμα των ευρωπαίων πολεοδόμων για τις πόλεις Λισσαβόνα, Νοέμβριος 2003 (πρόγραμμα) – Τι ζητά η Ευρώπη από το νέο Σχέδιο Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Χώρου (ΣΑΚΧ) Λονδίνο, Οκτώβρης 2003 (πρόγραμμα) – Οικοδομώντας την Ευρώπη δια μέσου των πόλεων και των περιφερειών της , Παρίσι, Νοέμβριος 2002 (παρουσίαση σε αγγλικά και γαλλικά) – Ημερίδα με θέμα την αξιολόγηση των χωρικές επιπτώσεων Λουβαίν-λα νεβ, Βέλγιο Οκτώβρης 2001 (παρουσίαση σε αγγλικά και γαλλικά) – Ημερίδα με θέμα την Χωροταξία και την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βαρσοβία, Μάιος 2001, (παρουσίαση σε αγγλικά και γαλλικά) – Ημερίδα για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Χώρου (ΣΑΚΧ) Λονδίνο, Οκτώβρης 2000. (παρουσίαση σε αγγλικά και γαλλικά) Ιδιαίτερη έμφαση έχει δώσει το ΕΣΠ στην αναθεώρηση της Χάρτας της Αθήνας. Πρόκειται για μια διεργασία που ξεκίνησε από 1995, είχε σταθμό το 1998 όταν εγκρίθηκε η Νέα Χάρτα της Αθήνας σε συνέδριο υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην Λισσαβόνα με την παρουσίαση του νέου κειμένου. Στο συνέδριο της Λισσαβόνας παρευρέθηκαν από τον ΣΕΠΟΧ η πρόεδρος Μ. Χουσιανάκου, η εκπρόσωπος στο ΕΣΠ Μάρω Ευαγγελίδου, και ο πρώην πρόεδρος και μέλος της ομάδας εργασίας για την σύνταξη της Χάρτας Θύμιος Παπαγιάννης. Επίσης παρευρέθηκε στην συνέντευξη τύπου για το λανσάρισμα της Χάρτας ο δημοσιογράφος.. Το πλήρες κείμενο της Χάρτας σε αγγλικά και γαλλικά Tο τεύχος μόλις δημοσιεύτηκε σε δίγλωσση έκδοση αγγλικά γαλλικά και πωλείται στα γραφεία του ΣΕΠΟΧ στην τιμή των 10 ευρώ. (Σύνδεση με ωράρια λειτουργίας της γραμματείας) Μάρω Ευαγγελίδου (εκπρόσωπος ΣΕΠΟΧ στο ΕΣΠ) 3.12.03 Εκδοτική δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολεοδόμων ΕΣΠ Στην προσπάθεια να εκλαϊκεύσει και διαδώσει τις αρχές του αειφόρου σχεδιασμού στην πόλη, το ΕΣΠ εκπόνησε μια ενδιαφέρουσα δουλειά που εκδόθηκε με την μορφή “οδηγού για την αειφόρο αστική ανάπτυξη” με το τίτλο “Try It This Way” – Checklist on Sustainable Urban Development. Το κείμενο, χωρίς την εικονογράφηση διατίθεται στην ιστοσελίδα. http://www.ceu-ectp.org/inc/cgi/dd/dd20030702.pdf Το τεύχος έχει ήδη εκδοθεί σε τρεις γλώσσες (αγγλικά, γερμανικά και ιταλικά) και διατίθεται στα γραφεία του ΣΕΠΟΧ, στην τιμή των 20 ευρώ. (Σύνδεση με ωράρια λειτουργίας της γραμματείας) Ένα άλλο τεύχος που μόλις δημοσιεύτηκε σε δίγλωσση έκδοση αγγλικά γαλλικά είναι αυτό της νέας Χάρτας της Αθήνας. (δες στην σελίδα επιστημονική δραστηριότητα του ΕΣΠ), που πωλείται στα γραφεία του ΣΕΠΟΧ στην τιμή των 10 ευρώ. Το πλήρες κείμενο της Χάρτας, μπορεί επίσης να αναζητηθεί και στην ιστοσελίδα http://www.ceu-ectp.org/e/disdocs.html Ευρωπαϊκά βραβεία πολεοδομίας Άλλη μία ενδιαφέρουσα δραστηριότητα του ΕΣΠ είναι τα ευρωπαϊκά βραβεία πολεοδομίας. (σύνδεση με την σχετική ανακοίνωση ΣΕΠΟΧ) Με απόφαση του ΔΣ συστάθηκε η εθνική επιτροπή κρίσης, που αποτελείται από τους συναδέλφους: Σπύρο Αμούργη, Μίτση Βαλάσσα, Μάρω Ευαγγελίδου, και Μαίρη Ζήφου. Η επιτροπή θα εξετάσει τυχόν αιτήματα για παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη εκπροσώπηση από την Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα : http://www.ceu-ectp.org/e/awards/ Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολεοδόμων Σήμερα, 20 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Συμβούλιο διέρχεται μια μεταβατική περίοδο, στην κατεύθυνση βελτίωσης της σχέσης του με τα ευρωπαϊκά όργανα, και αναβάθμισης της εμβέλειας και της δυναμικής επιρροής του. Στην ΓΣ του Ιουνίου 2003, προστέθηκαν στους στόχους του ΕΣΠ οι εξής δύο: Η συνεισφορά στην οικοδόμηση της Ευρώπης υλοποιώντας την χωρική διάσταση του ευρωπαϊκού ιδεώδους, προτείνοντας εποικοδομητικές λύσεις στον τομέα της χωροταξίας, Η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσεων μεταξύ επαγγελματιών στα κράτη μέλη, αναγνωρίζοντας και αξιολογώντας τις τάσεις και εκφράζοντας ένα όραμα για το μέλλον των ευρωπαϊκών πόλεων Πέραν τούτων, έχουν τεθεί θέματα που αφορούν: στην ενίσχυση του ρόλου του ΕΣΠ στον τομέα της επαγγελματικής κατοχύρωσης. Φαίνεται να επικρατεί η άποψη καταγραφής κριτηρίων άσκησης του επαγγέλματος έναντι της πρότασης για αναγνώριση ενός τύπου “ευρωπαϊκού επαγγελματικού πτυχίου”, στην βελτίωση των σχέσεων με το όργανο των ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών σχολών Χωροταξίας – Πολεοδομίας. (AESOP) με στρατηγικό στόχο την αναβάθμιση των σπουδών και την συνεχή επιμόρφωση, στην ανάδειξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας σαν πολιτιστικής και γεωγραφικής έννοιας και των αντιστοίχων υποχρεώσεων του ΕΣΠ για την συμβολή στην ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής συνοχής. Εδώ η συμβολή της νέας Χάρτας της Αθήνας είναι καθοριστική. Στο ενδεχόμενο αναθεώρησης των κριτηρίων συμμετοχής των συλλόγων -μελών. Συζητείται δηλαδή το ενδεχόμενο να ενταχθούν -όχι αναγκαστικά σαν πλήρη μέλη αλλά σαν παρατηρητές- και σύλλογοι περιφερειακής (και όχι εθνικής) εμβέλειας, σύλλογοι παρεμφερών επαγγελμάτων, ινστιτούτα και δημόσιοι φορείς πολεοδομίας – χωροταξίας, κλπ Στην πρόσφατη ΓΣ στην Λισσαβόνα έγιναν κάποιες ενδεικτικές ψηφοφορίες για να είναι σαφές σε ποια κατεύθυνση θέλει να στραφεί το σώμα. Σχηματικά οι “λύσεις που τέθηκαν σε αντιπαράθεση ήταν : “μονάδα πίεσης για την επαγγελματική κατοχύρωση”, “επαγγελματική καταξίωση μέσω της επιστημονικής παρέμβασης”, ή αποκλειστικά “επιστημονική εταιρεία”. Πλειοψήφησε η πρώτη λύση, αλλά παραδόξως τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής υποστηρίζουν όλα την δεύτερη λύση. Η τρίτη περίπτωση αποκλείστηκε. Η συζήτηση για τον μετασχηματισμό του ΕΣΠ θα λήξει με τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού ή εσωτερικού κανονισμού σε ένα χρόνο. Η επόμενη ΓΣ προγραμματίζεται να συνδυαστεί με μια επιστημονική ημερίδα με γενικό θέμα το ευρωπαϊκό δίκτυο παρατηρητηρίων χωροταξίας European Spatial Planning Observatories Network ESPON. Μάρω Ευαγγελίδου (εκπρόσωπος ΣΕΠΟΧ στο ΕΣΠ) 3.12.03