Αρχική

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2018-2020
https://sepox.gr/2019/01/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%83-%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-x%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1/

Αίτημα άμεσης αναστολής και τροποποίησης του ΠΔ 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» (ΦΕΚ 187 Α’/5-11-2018).

https://sepox.gr/category/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/


Η επίσημη παρουσία του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών στο διαδίκτυο.

Φιλοδοξία όλων μας είναι μέσα από το διαδίκτυο να προωθήσουμε ένα καλύτερο τρόπο επικοινωνίας και προβολής των θέσεων μας με σκοπό τον προβληματισμό και την ουσιαστική συμβολή στην επίλυση καίριων προβλημάτων του χώρου.

Οι απόψεις όλων σας είναι σημαντικές. Μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sepox1981@sepox.gr για οποιοδήποτε θέμα ή για τεχνική βοήθεια και παρατηρήσεις για την ιστοσελίδα.