Η Χάρτα του Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού_Βαρκελώνη, Απρίλιος 2013

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμων/ Χωροτακτών ECT-CEU

To Όραμα για τις Πόλεις και τις Περιοχές/Περιφέρειες – Territoires της Ευρώπης του 21oυ αιώνα

 

Η Χάρτα Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού_Βαρκελώνη 2013_περίληψη

Η Χάρτα Ευρωπαικού Σχεδιασμού_Βαρκελώνη 2013